Co je to simulace a co mi přinese?

Home / Co je to simulace a co mi přinese?

Proč by se člověk měl zúčastnit něčeho, co zní na první pohled tak odtažitě a cize jako „diplomatická simulace“, „simulace OSN“ nebo v nejhorším případě „politická simulace“? Například proto, že zjistíš, že jde o něco trochu jiného než o politiku a diplomacii, jak je znáš. Začněme popořadě.

Simulace jednání OSN v kostce

Tento název je ze všech zmíněných nejvýstižnější. V realitě se sejdou zástupci států z celého světa, aby spolu diskutovali ve výborech nad problémy, jako je například humanitární pomoc nebo odzbrojení válečné oblasti. V našem (simulovaném) případě si účastníci vyberou zemi, kterou chtějí zastupovat, a pak na dané téma obhajují v jednání s dalšími zeměmi názory vybraného státu. Uvedu příklad: Vyberu si výbor podle toho, jaká témata jsou mi blízká a chtěl bych se o nich více dozvědět. Pak si ve výboru zvolím Kanadu, protože to je moje oblíbená země. Na jednání pak „simuluji“ roli zástupce Kanady, který se snaží prosadit její cíle, i když jdou mnohdy proti zájmům států jiných delegátů.

Tam začíná ten skutečný důvod, proč má smysl se zúčastnit něčeho, co zní na první pohled tak odtažitě a cize.

Soft skills aneb co ti škola nikdy nedá

V běžném životě dochází ke střetu zájmů neustále. Musíme na něco reagovat, čelit otázkám a řešit problémy. Občas to není vůbec snadné, ale když víš, co chceš říct a jak to správně vyjádřit, tak je to o poznání jednodušší. Je důležité kriticky myslet, umět argumentovat a obhájit svůj úhel pohledu. Určitě mi ale dáš za pravdu, když ti řeknu, že to se v dnešních školách moc nenosí. Copak nás škola někdy naučila mluvit a vystupovat před druhými lidmi? Během života ale budeme muset prezentovat a hájit své myšlenky před druhými neustále.

A tohle je naším cílem – předat a naučit tohle všechno a mnohem víc. Protože právě nás, organizátory, to naučily právě simulace.

V jakém světě žiješ?

Nejde ovšem jenom o to, být dobrým řečníkem. Druhá stránka věci, a možná ještě důležitější, je nebát se pokusit se pochopit, proč se svět točí tak, jak se točí. I když ti můžou témata jako „financování terorismu“ nebo „autonomní systémy“ znít jako věci pro odborníky, které se tě netýkají, na simulacích brzy poznáš, že tomu tak vůbec není. Navíc, všechno se nás týká.

Žijeme ve společnosti přehlcené informacemi a volíme naše zástupce, kteří o těchto a jiných problémech rozhodují. Svět je složitý. Není ale tak složitý, abych po diskuzi s expertem, jednání a debatě o tématu nebyl schopen odlišit fakt od fake news a udělat si vlastní názor. I proto je skvělé, že se na simulacích setkávají lidé z vysokých i středních škol, experti i laikové (včetně nás organizátorů) a delegáti ze všech koutů republiky. Není lepší způsob, jak si tvořit svůj názor, než s pomocí lidí, kteří mají na věc trochu jiný pohled.

Simulace ti přiblíží ten veliký svět, ve kterém žiješ, a ukáže ti, že nakonec zase tak veliký není.
Nakonec bude ale nejlepší, když se přesvědčíš na vlastní oči.

Máš dotaz? Zajímá tě něco? Naši hlavní koordinátoři, Káťa ŠpalkováLucie Malánová, ti velice rádi poradí!
Napiš nám na info@simulaceplzen.cz nebo na Facebooku!