O nás

Home / O nás

Kdo jsme

Simulace Plzeň, z. s., je dobrovolný, nevládní, neziskový a nepolitický spolek studentů středních a vysokých škol a občanů zabývajících se organizováním a zajišťováním projektů mimoškolního vzdělávání pro studentskou i širší veřejnost a zvyšováním obecného povědomí především o zahraniční politice a diplomacii.

V současnosti je jeho hlavním a jediným projektem Plzeňská diplomatická simulace (dále PDS), který pomocí členů spolku sdružuje zejména studenty středních a vysokých škol a pořádá pro ně vzdělávací akce a podporuje osobní i profesní rozvoj těchto studentů. Informace o projektech pořádaných pod hlavičkou PDS naleznete dole na této stránce v sekci Naše projekty.

Simulace Plzeň je zapsaný spolek, který vznikl z iniciativy studentů, kteří tak chtějí realizovat projekty na základě zájmů ostatních studentů o osvojení nejen diplomatických znalostí pomocí netradičních metod. Studenti mají díky tomuto spolku možnost diskutovat a vyzkoušet si diplomatickou a vyjednávací činnost v rámci nadnárodních organizací. Projekty také nabízí profesionální pohled a názory vysoce uznávaných profesorů a odborníků na dané téma při osobním kontaktu.

Poslání spolku:

  • sdružovat studenty středních a vysokých škol a občany zabývající se organizováním a zajišťováním vzdělávacích akcí pro studentskou i širší veřejnost,
  • podporovat osobní i profesní rozvoj studentů a široké veřejnosti s využitím metod simulace činnosti organizací národního i nadnárodního charakteru,
  • zajišťovat spolupráci členů Simulace Plzeň s veřejností.

Od svého vzniku, 1. června 2010, až do roku 2016 byl projekt Plzeňská diplomatická simulace zaregistrovaný na Ministerstvu vnitra pod identifikačním číslem 22866761 jako stejnojmenné občanské sdružení.

Od roku 2017 tento projekt přešel pod spolek Simulace Plzeň, z. s., který pro tento účel vznikl 28. ledna 2017. Tento zapsaný spolek je registrovaný na Krajském soudě v Plzni pod identifikačním číslem 056 93 055.

Jak pracujeme

Naše metody

Díky našim vzdělávacím projektům, které zprostředkováváme pro studenty středních a vysokých škol, mají účastníci možnost se vzdělávat v oblastech, které z většiny nejsou dostatečně zahrnuty v běžném školním vzdělávacím programu.

Naše metody jim umožňují nabýt znalosti mnohem praktičtějším způsobem. Jsou součástí situací, kterým reálně čelí vysocí političtí představitelé, což po nich žádá mnohem více než jen povrchní znalost problému.

Metoda simulace

Většina našich projektů je založena na simulaci jednání mezinárodních organizací, jakými jsou například Rada bezpečnosti OSN či Evropská unie.

Delegát je zástupcem státu, který si sám zvolil, a stává se součástí situace, která velice realisticky simuluje reálnou vysokou politiku a její nároky na delegáta.

Veden vysoce akademicky vyškoleným panelem předsednictva, delegát je žádán, aby vyjednával a spolu s ostatními došel k řešení či závěru daného problému. V případě, že je jednání úspěšné, je jeho výstupem rezoluce či jiný mezinárodní dokument, který reflektuje shodu a úsilí všech delegátů.

Naše cíle

  • Sdružování studentů se zájmem o mezinárodní vztahy, mezinárodní obchodní politiku a mnoho dalších politických věd;
  • podpora osobnostního a profesního vývoje prostřednictvím metod autentické simulace jednání na mezinárodní úrovni;
  • poskytování kontaktu s vysokými představiteli mezinárodního obchodu, politiky a diplomacie.

Význam naší práce

  • Diskuse a rozšiřování povědomí účastníků o nejdůležitějších problémech dnešního světa;
  • učení argumentaci, rétorice a vyjednávání;
  • podpora kritického myšlení a tvorby vlastního názoru a individuality.

Naše projekty

Od doby založení organizace v roce 2010 jsme uspořádali již řadu projektů v českém jazyce. Později jsme se rozhodli naše simulace rozšířit částečně i o angličtinu, což nám umožnilo studenty motivovat k aktivnímu používání cizího jazyka a rozšiřovat jejich jazykové možnosti, a to i díky přítomnosti účastníků ze zahraničí. S jednou roční přestávkou po založení projektu v září probíhá každoročně probíhá projekt Studentský model Valného shromáždění OSN (Model).

Od roku 2014 jsou také s podporou Informačního centra OSN v Praze pořádány jednodenní minisimulace Rady bezpečnosti OSN (Mini), které si kladou za cíl představit a přiblížit svým účastníkům projekt PDS.

Jako první v České republice jsme také přišli s konceptem tzv. historických simulací, tedy autentických rekonstrukcí významných zasedání Rady bezpečnosti OSN (např. během Korejské války z roku 1950 nebo po turecké invazi na Kypr v roce 1974).

Více informací o proběhlých projektech naleznete v sekci Historie.