O nás

Home / O nás

Plzeňská diplomatická simulace (dále PDS) je dobrovolný nepolitický spolek studentů středních a vysokých škol a občanů zabývajících se organizováním a zajišťováním vzdělávacích akcí pro studentskou i širší veřejnost a dalších iniciativ spojených s veřejným vystupováním na těchto akcích.

PDS je zapsaný spolek, který vznikl z iniciativy studentů, kteří tak chtějí realizovat projekty na základě zájmů ostatních studentů o osvojení nejen diplomatických znalostí pomocí netradičních metod. Studenti mají díky tomuto spolku možnost diskutovat a vyzkoušet si diplomatickou a vyjednávací činnost v rámci nadnárodních organizací. Projekty také nabízí profesionální pohled a názory vysoce uznávaných profesorů a odborníků na dané téma při osobním kontaktu.

Poslání spolku:

  • sdružovat studenty středních a vysokých škol a občany zabývající se organizováním a zajišťováním vzdělávacích akcí pro studentskou i širší veřejnost,
  • podporovat osobní i profesní rozvoj studentů a široké veřejnosti s využitím metod simulace činnosti organizací národního i nadnárodního charakteru,
  • zajišťovat spolupráci členů Plzeňské diplomatické simulace s veřejností.

Od svého vzniku, 1. 6. 2010, do roku 2016 byl zapsaný spolek Plzeňská diplomatická simulace zaregistrovaný na Ministerstvu vnitra pod identifikačním číslem 22866761 jako občanské sdružení.

Od roku 2017 jsme registrováni jako zapsaný spolek na Ministerstvu spravedlnosti s názvem Simulace Plzeň, z. s., a s identifikačním číslem 056 93 055.

Jak pracujeme

Naše metody

Díky našim vzdělávacím projektům, které zprostředkováváme pro studenty středních a vysokých škol, mají účastníci možnost se vzdělávat v oblastech, které z většiny nejsou dostatečně zahrnuty v běžných vzdělávacích osnovách.

Naše metody jim umožňují nabýt znalosti mnohem praktičtějším způsobem. Jsou součástí situací, kterým reálně čelí vysocí političtí představitelé, což po nich žádá mnohem více, než jen povrchní znalost problému.

Metoda simulace

Většina našich projektů je založena na simulaci jednání mezinárodních organizací, jakými jsou například Rada bezpečnosti OSN či Evropská unie.

Delegát je zástupcem státu, který si sám zvolil, a stává se součástí situace, která velice realisticky simuluje reálnou vysokou politiku a její nároky na delegáta.

Veden vysoce akademicky vyškoleným panelem předsednictva, delegát je žádán, aby vyjednával a spolu s ostatními došel k řešení či závěru daného problému. V případě, že je jednání úspěšné, je jeho výstupem rezoluce či jiný mezinárodní dokument, který reflektuje shodu a úsilí všech delegátů.

Naše cíle

  • Sdružování studentů se zájmem o mezinárodní vztahy, mezinárodní obchodní politiku a mnoho dalších politických věd
  • Podpora osobnostního a profesního vývoje prostřednictvím metod autentické simulace jednání na mezinárodní úrovni
  • Poskytování kontaktu s vysokými představiteli mezinárodního obchodu, politiky a diplomacie

Význam naší práce

  • Diskuse a rozšiřování povědomí účastníků o nejdůležitějších problémech dnešního světa
  • Učení se argumentaci, rétorice a vyjednávání
  • Podpora kritického myšlení a tvorby vlastního názoru a individuality

Naše projekty

Od doby založení organizace v roce 2010 jsme uspořádali již řadu projektů v českém jazyce. Později jsme se rozhodli naše simulace rozšířit částečně i o anglický jazyk, což nám umožnilo studenty motivovat k aktivnímu používání anglického jazyka a rozšiřovat jejich jazykové možnosti, a to i díky přítomnosti účastníků ze zahraničí.

Více informací o proběhlých projektech naleznete v sekci Historie.