Valné shromáždění OSN 2010

Home / Projekty / Valné shromáždění OSN 2010

Studentský model Valného shromáždění OSN

září 2010

 
V září 2010 jsme pořádali akci s názvem Studentský model Valného shromáždění OSN. Celý projekt zaštítilo Informační centrum OSN v Praze a podpořili mj. Občanský institut, město Plzeň, plzeňské Eurocentrum a Masarykovo gymnázium v Plzni.

Simulace se zúčastnilo přes 80 studentů převážně středních škol z celé České republiky, kteří hájili zájmy světových velmocí i států téměř neznámých ve 3 výborech Valného shromáždění OSN. Účastníci mohli volit mezi Výborem pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost, Hospodářským a finančním výborem a Sociálním, humanitárním a kulturním výborem.

Celý projekt byl rozdělen do 2 částí — nejprve se během víkendu konala přípravná setkání a poté 3 dny probíhala vlastní jednání.

Během přípravných workshopů se studenti seznámili s fungováním OSN, vyslechli přednášky o tématech, o kterých posléze jednali, zúčastnili se interaktivní přednášky o rétorice a řečnických dovednostech a v neposlední řadě nabyté znalosti a dovednosti využili při cvičných diskusích. V průběhu přípravné části jsme také přivítali několik zajímavých hostů, z nichž jmenujme Romana Jocha, ředitele Občanského institutu a poradce premiéra Petra Nečase, a Michala Brožu, vedoucího Informačního centra OSN v Praze.

Při vlastních jednáních se pak studenti naplno vžili do rolí diplomatů ve výborech Valného shromáždění. Prosazovali zájmy vlád jimi zastupovaných států, hledali kompromisy mezi často protichůdnými stanovisky a vytvářeli rezoluce. Během 3 dnů stihli projednat budoucnost Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, shodli se na snižování státních výdajů na zbrojení, diskutovali o problematice biopaliv a jaderné energetiky, zabývali se i otázkou práv dětí nebo kontrolou drog na mezinárodní úrovni.

Náš projekt sledovala i média. O modelu Valného shromáždění OSN byly odvysílány 2 reportáže na regionální televizi ZAK a o naší činnosti informoval i Plzeňský deník.
 
http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/studenti-si-vyzkouseli-zasedani-v-osn20100908.html
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Plzen-Studentske-Valne-shromazdeni-OSN-174361
http://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/studenti-si-zahrali-na-jednani-s-cizimi-diplomaty.html
 

Video


 

Fotogalerie