Valné shromáždění OSN 2012

Home / Projekty / Valné shromáždění OSN 2012

Studentský model Valného shromáždění OSN

7. – 12. září 2012

 
Zajímá Vás svět diplomacie?
Chcete proniknout do zákulisí nadnárodní organizace?
Není Vám lhostejný okolní svět?
 
Pak se zapoj do projektu Studentský model Valného shromáždění OSN!
 

Kdy:
7. – 12. 9. 2012
 
Kde:
Masarykovo gymnázium Plzeň
plzeňská radnice
Krajský úřad Plzeňského kraje

 

Cílová skupina

Studenti středních, popřípadě i vysokých škol v České republice.

Popis projektu

Účastníci projdou dvěma workshopy, kde se dozví potřebné informace o daných otázkách, postupně si zažijí způsob diplomatického jednání a zdokonalí obhajoby svého názoru. Vše využijí na následné konferenci, kde již ve výborech budou zastupovat jednotlivé státy OSN.

Chceme umožnit mladým lidem si aktivně vyzkoušet práci diplomata, dokázat obhájit nejen své názory, ale také názory předem dané (vyplývající ze zahraniční politiky státu, jejž budou zastupovat). Cílem je prohloubení znalostí o fungování celé Organizace spojených národů a dalších nadnárodních organizací. Nechceme však být orientováni jen jedním směrem a budeme reflektovat na žádaná témata k diskuzi či náměty k dalším agendám. Rádi bychom nabídli řadu zajímavých přednášek a předali své dosavadní znalosti z obdobných vzdělávacích projektů, které jsme absolvovali, dalším studentů. Hlavním cílem je aktivní zapojení studentů formou simulace reálných jednání.

Program

Přípravná část:
Před zahájením workshopové části budou účastníci rozděleni do 1–3členných delegací. Každé delegaci bude přidělen konkrétní stát, jejž budou v rámci Valného shromáždění OSN zastupovat.
Účastníci jako zástupci států se budou připravovat na práci v jednotlivých výborech:
 
První výbor – Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost
Agenda:
– Demilitarizace Blízkého východu
– Náhorní Karabach
– Bezpečnost námořní přepravy

Druhý výbor – Hospodářský a finanční výbor
Agenda:
– Ochrana práv k duševnímu vlastnictví
– Využití a podpora biopaliv
– Dluhová krize v rozvojových zemích

Třetí výbor – Sociální, humanitární a kulturní výbor
Agenda:
– Lidská práva a boj s terorismem
– Problematika trestu smrti
– Ochrana industriálního dědictví
 
Zahájení (7. 9. 2012):
– seznámení s přípravným týmem, programem celé akce
– poskytnutí organizačních informací

Místo konání: Masarykovo gymnázium, Petákova 2, Plzeň 301 00

Workshopová část (8. a 9. 9. 2012):
– seznámení s výborem, předsednictvem a programem jednotlivých výborů
– formou prezentace poskytnutí bližších informací o projednávaných agendách ve výborech
– seznámení s jednacím řádem
– procvičení řečnických dovedností, argumentace
– diskuze o tématu
– interaktivní aktivity (seznamovací, vyjednávací či komunikační hry)
– hostující přednášející – specialisté na projednávanou problematiku

Místo konání: Masarykovo gymnázium, Petákova 2, Plzeň 301 00

Náplň konference (10. – 12. 9. 2012):
Závěrečná konference simulující skutečné zasedání Valného shromáždění, projednávání schválené agendy a hledání optimálního řešení na mezinárodní úrovni a účast významných hostů.

Místo konání: plzeňská radnice, Krajský úřad Plzeňského kraje
 
Organizátoři si dále vyhrazují právo přidělit účastníkovi jiný než jím požadovaný stát v registraci. Samozřejmě se budeme snažit každému vyjít vstříc či změnu provést po vzájemné domluvě. Jedná se pouze o případy, kdyby jeden stát měl zastoupení jen v jednom výboru apod. Předem děkujeme za pochopení.