Přijaté dokumenty

Home / Projekty / Rada bezpečnosti 2018 (Praha) / Přijaté dokumenty

Odkaz na přijatou rezoluci č. 242 z 22. listopadu 1967: S/RES/242 (.pdf)

Kateřina Špalková, předsedkyně Rady bezpečnosti, k rezoluci dodává:

Dokument vytvořený a odhlasovaný našimi delegáty v sobě nesl prvky podobné rezoluci odsouhlasené roku 1967 skutečnou Radou bezpečnosti, a to konkrétně stažení izraelských vojsk ze všech válkou nabytých území (s upřesněním do 1. ledna 1968), návrat podoby hranic do původní podoby před konfliktem, řešení otázky palestinských uprchlíků, garanci svobody plavby po mezinárodních vodách a vyslání zástupce Generálního tajemníka OSN (s upřesněním nejzazšího termínu, a to do 28. února 1969). Naši delegáti ovšem rozšířili dokument o vytvoření demilitarizovaného území v oblasti Golanských výšin a pásma Gazy, přičemž dané území by mělo spadat pod nově ustanovenou pomocnou misi, UNAMGG (UN Assistance Mission for Golan Heights and Gaza), a vytvoření další pomocné mise, UNMFO – UN Multinational Force and Observers, která by dohlížela na dodržování bezpečnostních podmínek Egyptem a Izraelem. Posledním bodem byl bod apelující na státy k propuštění všech válečných zajatců na obou stranách.