Agenda

Pro VIII. ročník Studentského modelu Valného shromáždění OSN byly zvoleny následující body agendy:

I. výbor – Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost

Ozbrojené konflikty o vodní zdroje
V roce 1950 obsadily jednotky Čínské lidové republiky Tibetskou náhorní plošinu – důvodem byly mj. zdroje vody, které se zde nacházejí. Roku 2016 omezilo Turecko průtok řek Eufrat a Tigris ze svých přehrad do Sýrie a Iráku, čímž výrazně dopomohlo k porážce Islámského státu. Hrozí konflikt mezi Egyptem a Súdánem, neboť Súdán účelově omezuje hladinu Nilu. Voda je v současné době vysoce nedostatkovým zbožím, které může dopomoci k vítězství, nebo naopak k porážce ve válkách. OSN však stále nemá odpovědi na palčivé otázky, které v budoucnosti mohou hrát klíčovou roli. Může jeden stát ovlivnit množství vody, které protéká do jiného státu? Může jeden stát vojensky zajistit zdroj vody, přestože se nachází na území jiného státu? A má OSN případně dostatečné prostředky, kterými by těmto jevům zabránila?

Situace v Jihočínském moři
Jihočínské moře je druhou nejpoužívanější námořní cestou na světě. Jedná se také o místo s obrovskou zásobou ropy a zemního plynu. Ačkoliv si na toto území klade nárok hned několik států, v poslední době se snaží nejvíce rozšiřovat svůj vliv Čínská lidová republika, a to zejména stavěním umělých ostrovů a zastrašováním lodí ostatních států. Tento stav se ale příliš nezamlouvá USA a jejich spojencům v oblasti, proto je tedy Jihočínské moře momentálně nejnebezpečnějším předmětem konfliktu v Asii.

III. výbor – Sociální, humanitární a kulturní výbor

Zajištění přístupu k pitné vodě a udržitelné vodohospodářství
Jednou ze základních podmínek rozvoje, prosperity, ale i samotné lidské existence je přístup k vodě. V současné době jedna třetina populace nemá zajištěný přístup k této životodárné látce a situace v rozvinutých zemích není ani zdaleka tak dobrá, jak by se mohlo zdát. Humanitární programy pro pomoc rozvojovým zemím selhávají kvůli své dlouhodobé neudržitelnosti a s probíhající klimatickou změnou i stálým nárůstem spotřeby vody hrozí, že se situace bude jen zhoršovat.

Nezávislá žurnalistika a bezpečnost novinářů
Nezávislá žurnalistika je jedním ze základních pilířů demokracie. Novináři, kteří nám objektivní informace předávají, často čelí nebezpečí jak ze strany vlád, tak i nevládních organizací. Jen v roce 2017 bylo zabito 74 novinářů a další desítky byly uvězněny. Jak zajistíme nezávislost informací a bezpečnost těch, kteří nám je zprostředkovávají?

UNSC – United Nations Security Council

War in Yemen
The Arab Spring has passed and its aftermath, the „Arab winter“, is in place. A resurgence of authoritarianism and Islamic extremism has led to yet another civil war, this time in Yemen. Two major powers of the Middle East, the Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran, are trying to abuse the situation in order to reinforce their power in the region. Not much effort has been put in to stop the war, until now.

Reforming the Peacekeeping strategy
More than 10,000 UN peacekeepers play a crucial role in the efforts of the United Nations to navigate volatile regions to security and stability. In today’s world the „Blue Helmets“ are slowly shifting to a more active position in conflicts where no peace is yet to be kept. Can the United Nations preserve its neutrality, while peacekeepers are sometimes perceived as a party to the conflict? Shall the peacekeeping forces be deployed in the fight against terrorism? How can the UN ensure that peacekeepers in the field are properly trained and equipped?

Lobbingová sekce

Globální finanční stabilita
Jedním z primárních cílů mezinárodních finančních institucí je zajištění globální finanční stability; tento úkol zahrnuje zejména zajištění stability veřejných dluhů, měnových kurzů a bankovního systému. Pro dosažení těchto cílů využívají mezinárodní finanční instituce zejména prostředek obvykle známý jako SAP (Structural Adjustment Programmes), tedy úvěry podmíněné strukturálními reformami daných ekonomik.

Press tým PDS

Žurnalistika a její role v 21. století je nezpochybnitelná. Jak ale dostat článek do lokálních novin, rozpoznat fake news, zpracovat informace nebo udělat rozhovor s hostem?

V letošním Press týmu si všechny tyto dovednosti osvojíš jak na kameru, tak na papír, a navrch si zasimuluješ roli válečného zpravodaje v jedné ze světových televizí jako BBC, Al Jazeera nebo CCTV. Nemine tě tvorba výstupů, odporující si informace a časový pres.