Model 2019

11. – 15. října v Plzni

01

Témata

UNSC:

Climate Change and Global Security

The effects of climate change on the world’s landscape often lead to geopolitical changes threatening to destabilise already vulnerable regions. The shortage of natural resources undermines the capacity of nations to govern themselves and serves as a catalyst for future conflicts. Such conditions have already arisen and are a daily reality for millions of people in the Lake Chad Basin, South Sudan, Mali or Syria. United Nations Security Council is increasingly under pressure to address climate change, yet disagreements over Council’s mandate as well as its current mode of operation hinder its ability to take action. What steps shall the United Nations Security Council undertake in order to tackle climate change, one of humanity’s greatest challenges in the 21st century?


Valné shromáždění

Celý svět s potěšením sleduje, jak roste ekonomická, sociální i politická úroveň jednotlivých regionů. Výjimkou není ani Afrika, která 

v posledních dekádách zažívá nebývalý rozmach. Spolu se zvyšující se životní úrovní ovšem rostou i rizika spojená s klimatickou změnou – chudoba, hladomor, epidemie a v neposlední řadě migrace. Ačkoliv se jedná o hrozby globální, Africký kontinent se s nimi bude muset vypořádat jako první a jsou to právě tyto faktory, které mohou pokrok zbrzdit a znemožnit dosažení cílů vymezených

v Pařížské klimatické dohodě z roku 2015 a v Agendě pro udržitelný rozvoj do roku 2030. Jsou stávající iniciativy k adaptaci na změnu klimatu účinné, nebo by se měla OSN lépe postarat, aby se kolébka lidstva neproměnila zároveň i v jeho hrobku?

 

Press

Press. Stres. Informace. Rychlost. Objektivita. Pravda. Lež. Čtenost. Zájem. Reakce.

Letos máš možnost stát se reportérem, rešeršistou, redaktorem, fotografem či grafikem a zasimulovat si tak skutečnou redakci,  která pokryje jednání delegátů.

Práce v terénu a tvoření obsahu pro sociální sítě PDS? Rozhovory s delegáty či workshopy s hosty letošního Modelu?

Staň se novinářem a buď u toho.

 

02

Poplatek

Delegátský poplatek je pro IX. ročník stanoven na 500 Kč. V poplatku je zahrnuto následující:

– tištěné a vzdělávací materiály,

– diplomatická recepce,

– kulturní program,

– materiální a akademické zajištění akce,

– občerstvení během coffee breaků,

– 4 dny nezapomenutelných zážitků,

– a mnoho dalšího!

03

Kdy?

Projekt se koná od soboty 12. října do úterý 15. října 2019. Každý den začíná program kolem 9. hodiny a končí po 17. hodině.

Mimoplzeňští účastníci se mohou ubytovat již v pátek večer. Projekt bude slavnostně zakončen v úterý 15. října kolem 16. hodiny. Podrobný časový harmonogram i s dalšími doplňujícími informacemi o místech konání akce bude zaslán s dostatečným časovým předstihem e-mailem .

 

04

Ubytování

Mimoplzeňským účastníkům lze po dobu konání projektu zajistit ubytování, s největší pravděpodobností na kolejích Západočeské univerzity v Plzni.

Pokoje jsou standardně vybaveny, zařízeno je i připojení k internetu, na každém patře se nachází kuchyňka i sociální zařízení.

Zájem o zajištění ubytování uveď prosím v přihlášce. Cena ubytování zatím není konečně stanovena, nepřesáhne však částku 250 Kč na osobu a noc, celkem tedy 1.000 Kč za 4 noci, nebo 750 Kč za 3 noci. Momentálně se snažíme získat prostředky na částečné nebo úplně pokrytí nákladů spojených s ubytováním mimoplzeňských účastníků.

 

05

Stravování

Stravování v průběhu projektu není zajištěno, s výjimkou občerstvení v průběhu dne.

Pro zájemce lze každý den objednat obědy v ceně 70 Kč za oběd. Připraveny budou možnosti i pro strávníky se speciálními stravovacími požadavky, např. vegetariánství nebo bezlepková dieta. Za 4 obědy tedy cena činí celkem 280 Kč. Svůj zájem prosím uveď v přihlášce.

 

06

Doprava

Doprava do Plzně není zajištěna; je na samotných účastnících, jaký dopravní prostředek a jaký konkrétní spoj zvolí. Příjezd na centrální autobusové nádraží či hlavní vlakové nádraží doporučujeme mimoplzeňským účastníkům naplánovat na 18–19. hodinu v pátek. Pokud čas příjezdu vyplníš v přihlášce, na nádražích budou čekat členové organizačního týmu, kteří tě odvedou na ubytování.

Mimoplzeňští účastníci budou mít zajištěnou po celou dobu akce jízdenku na plzeňskou městskou hromadnou dopravu. Svůj zájem o jízdenku prosím uveď v přihlášce.

 

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat následující osoby:

  • Kateřina Špalková, hlavní koordinátorka / spalkova@simulaceplzen.cz / +420 775 563 456,

  • Lucie Malánová, hlavní koordinátorka / malanova@simulaceplzen.cz / +420 607 651 607,

  • Ondřej Skrla, předseda PDS / skrla@simulaceplzen.cz / +420 777 882 578.