01

Poslaní

PDS poskytuje prostor ke vzdělání každému, kdo má zájem o to být součástí globálního světa 21. století a porozumět mu.  

Plzeňská diplomatická simulace je edukativní platforma utvářená studenty, kteří chtějí pomoci ostatním lidem jako jsou oni sami získávat schopnosti důležité pro svět 21. století. PDS zároveň věří, že každý člověk nezávisle na věku nebo schopnostech může mít pozitivní dopad na své okolí a přispívat k moderní, vzdělané a prospektivní společnosti.

 

PDS vidí v každém účastníkovi člověka, který má svému okolí co říct a nabídnout. Naším cílem je pomoci mu/jí najít vhodné nástroje, díky kterým bude moci oslovit ostatní a být součástí větších věcí. Klíčové je po nás především budovat odvahu vystupovat a podporovat chuť řešit komplexní problémy kreativními způsoby ve spolupráci s dalšími lidmi.


Dnešní globalizovaný svět se PDS snaží nevnímat jako hrozbu, ale spíše jako příležitost, která nám umožňuje zapojit se do iniciativ celosvětových měřítek na individuální úrovni.

02

Vzdělávání

„Learning by doing“ považujeme za zásadní koncept, který praktikujeme v podobě simulace jednání výborů OSN. Ostatní vzdělávací prvky pak přidáváme jako moduly.

 

Digitální propojenost poskytuje unikátní příležitosti se spojit vždy a všude. Využíváme proto Google Classroom – virtuální třídu, kterou si každý nese v mobilu, a může se tedy připravovat na konkrétní projekt ve spolupráci s ostatními i v tramvaji nebo na lehátku u moře.

Zpětná vazba po skončení úkolu je dobrá, ale zpětná vazba během jeho plnění je mnohem lepší. Náš „Guide“ dává během projektu účastníkům pravidelně zpětnou vazbu na individuální bázi. Učení je tak daleko plynulejší a rychlejší.

 

Je poměrně jednoduché se připravit na předem dané situace, ale v reálném světě musíme umět především improvizovat. Tvoříme proto během jednání nečekané „krizové“ situace, se kterými se účastníci musí vypořádat. Neexistuje jedno správné řešení, ale naopak neomezené pole možností, jak problém uchopit – jako v běžném životě.

 

Z vlastní zkušenosti víme, že velký kus vzdělávání probíhá především díky trávení času se vzdělanými a inspirativními lidmi. Nemáme zde na mysli pouze pozvané hosty, ale i další účastníky s odlišným směřováním a zájmy. Snažíme se proto zachovat naše projekty v komorní podobě s důrazem na socializaci a networking. Delegáti pak mají skutečný prostor navázat vztahy s lidmi, kteří je můžou posouvat dál i po skončení projektu.

03

Směr

Věříme, že je důležité se neustále zamýšlet, jestli naše projekty plní svůj účel, a pokud ano, tak jestli ho plní dobře. V rámci tohoto přístupu chceme pro rok 2019 a 2020 modernizovat osvědčený koncept simulace pomocí technologií a zaměřit se na přenesitelnost schopností získaných na projektu do reálného světa.

 

Přihlásit se poprvé na projekt chce odvahu. Proto chceme rozvinout pro nadcházející školní rok projekt „nanosimulací“ přímo na školách, ve kterých nejen v kostce ukážeme simulace, ale zároveň i budeme představovat současné světové problémy a jak jim svět v rámci SDGs čelí.