Přihlášky

Kde se chceš na Modelu zapojit?

Přihlášku prosím vyplň a pošli na jedno sezení.

Má pro lepší přehlednost tři části a odeslání každé z nich v jinou dobu může přiřadit tvoje odpovědi jinému člověku. Časově by ti měla zabrat 10–20 minut. 

 

Otázky, které by sis měl/a promyslet před začátkem přihlášky:

Press
– Vyber 5 novinářů/novinářek, se kterými bys chtěl/a tvořit v redakci a napiš, proč právě s nimi.

Můžeš vybírat české i zahraniční novináře/novinářky.

 

Think Tank
– Představ si, že se ucházíš o pozici CEO ve společnosti IKEA. 
Poslední kolo výběrového řízení je sestavit skříňku IDÅSEN v co nejkratším čase. Nacházíš se s ostatními uchazeči v jedné místnosti. Čas se spouští dotknutím se krabice s díly nebo návodu, který je separátně mimo krabici. Návod má 28 stran. Skládat musíš začít nejpozději za hodinu.

Jakou strategii bys použil/a a proč by přinesla lepší výsledky než jiné strategie? Jaký čas by ti vynesla?

 

Rada bezpečnosti OSN
– Jaké státy by tě bavilo zastupovat?
– Měl by člověk během jednání cílit na jistou dohodu, nebo riskovat a chtít víc?

 

Můžeš si vybrat z těchto států:
Spojené státy americké
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Francouzská republika
Ruská federace
Čínská lidová republika
Norské království
Ukrajina
Korejská republika
Indická republika
Ekvádorská republika
Spolková republika Německo
Brazilská federativní republika
Ugandská republika
Jihoafrická republika
Keňská republika

V přihlášce je i možnost „Nevím, co si vybrat“.